Projecte social, ambiental i culturalment responsable

Ens mou un objectiu: fomentar el treball en societat beneficiant conjuntament a totes les persones involucrades al projecte. Amb això fomentem la millora a les nostres condicions de vida i procurem la permanència a les nostres comunitats i regions recolzant la disminució del fenomen migratori a Oaxaca. Com a companyia promovem el comerç just, reconeixem i recolzem l’esforç dels nostres proveïdors, col·laboradors i treballadors independents. La nostra part productiva en la seva majoria està conformada per famílies indígenes. Conjuntament amb aquest projecte col·laboren persones de diferents cultures. Fem realitat la distribució equitativa dels beneficis aconseguint així el compromís, entusiasme i millora constant de tot l’equip.

Per tal de reduir l’impacte ambiental hem ideat unes directrius sota les quals es regeix tot el procés productiu: auto abastament d’agave, ús sustentable del recursos hídrics i forestals i l’adequada gestió dels residus. Tenim un planejament de millora ambiental el qual inclou optimitzar l’aprofitament del recursos naturals i respecte ambiental.

Vivim el mezcal al llarg de tota la nostra vida, ens acompanya a les nostres alegries i tristeses, naixem, morim i renaixem amb ell. Ens reviu a una sèrie infinita d’eternitat, on sempre utilitzem “para todo mal mezcal, y para todo bien también” o “per tot mal mezcal i si et trobes bé també”.

image_06