Socialt, miljømæssigt og kulturelt ansvarligt projekt

VI ER MOTIVERET AF ET MÅL: At promovere samarbejde og fællesskab for alle indblandet kan drage nytte af det, opmuntre til forbedringer af vores levestandarter, støtte beskæftigelsen i vores samfund og regioner og på denne måde reducere emigrationsfænomenet til byen. Som virksomhed promoverer vi fair trade, anerkender og støtter indsatsen fra vores leverandører, medarbejdere og freelancere. Vores produktion, som hovedsageligt er sammensagt af indfødte familier, er forenet i dette projekt med mennesker fra hele verdenen, hvor mange kulturer er sammenblandet. Vi sigter mod en lige fordeling af fordele og på denne måde sikrer vi et engagement og en konstant forbedring af hele vores team.

For at reducere den miljømæssige påvirkning, har vi udarbejdet nogle retningslinjer, som skal overholdes under hele produktionsprocessen: Selvforsyning af Agave, bæredygtigt brug af vand og skovresurser og ordentlig affaldsbehandling. Vi har en miljøforbedringsplan, som inkluderer en optimering af brugen af resurser og opfordrer alle involverede til miljømæssig respekt.

Vi deler vores traditioner og erfaringer med stolthed. Vi lever mezcal igennem hele vores liv, den følger os i vores glæde og sorg. Vi bliver født, dør, og bliver genfødt med den. Den fornyer os altid ved at bruge følgende udsagn: ”Para todo mal mezcal, y para todo bien también.” Eller ”Til alt det dårlige mezcal, og til det gode ligeså.”

image_06