Sociaal, milieubewust en cultureel project

We worden gedreven door een doelstelling: Het bevorderen van de samenwerking zodat iedereen die betrokken is in het project hier voordeel uithaalt. Hiermee trachten we de condities van ons dagelijkse leven te verbeteren en onze gemeenschappen te steunen in hun ontwikkeling om zo de migratie-effecten in Oaxaca te drukken. Als firma promoten we fair-trade, erkennen en ondersteunen we de inspanningen van onze leveranciers, medewerkers en free-lancers. Ons productieve deel wordt voornamelijk uitgevoerd door autochtone families die in dit project samenwerken met mensen uit verschillende uithoeken van de wereld. We realiseren een eerlijke verdeling van vergaarde voordelen en winnen zo de toewijding en het enthousiasme dat nodig is voor de constante verbetering van de ploeg als een geheel.

Om de impact op het milieu te verminderen hebben we richtlijnen opgesteld waaraan het hele productieproces is onderworpen: Zelfvoorziening van Agave planten, duurzaam gebruik van het water en bosbestand, en andere natuurlijke bronnen.

Hier in Oaxaca wordt mezcal geleefd, het vergezelt ons tijdens de goede en slechte momenten, we worden ermee geboren, sterven ermee en worden ermee herboren. Het herbront ons telkens opnieuw waarbij we steeds de woorden “Para todo mal mezcal, y para todo bien también” gebruiken of wel “In slechte tijden mezcal, en in de goede ook”

image_06